Huvudverket

Huvudverket

Tanken på att det skulle finnas ett huvudverk föddes redan för drygt 20 år sedan när Sifferverket bildades, då i samarbete med Bohmans Nätverk. Tanken var att Bohmans skulle agera som ett ”Huvudverk” och de existerande självständiga bolagen som då fanns var: Hyrverket, Modeverket, Hotell o Reseverket samt Sifferverket. De skulle kunna ingå som ”Underverk” till Bohmans Nätverk.
Mycket vatten har flutit under broarna sen dess och det var först femton år senare som vi bildade AB-bolaget Huvudverket.
Idag fungerar Huvudverket som ett samlingsnamn för samtliga av våra underverk. Vi finner det mer naturligt och mer marknadsmässigt greppbart att jobba under ett bolagssamlingsnamn samt att kunna dra fördelar av gemensamma kostnader och marknadsföring.
I sig själv innehåller Huvudverket ingen specialist know how utan det är underverket som står för det.

Huvudverket rekrytering inom interim, ekonomi, finans, besöksnäring & kommunikation. Hyr konsult hos Huvudverket!