Våra tjänster

Search, rekrytering & interim

Vi erbjuder kompletta processer. Alternativt kan vi erbjuda er att köpa delar av vår process som en lite enklare och mer skräddarsydd variant av vår mer omfattande searchtjänst. Tillsammans definierar vi searchprocessen och de delar du behöver hjälp med. Det innebär att ni som kund kanske väljer att göra vissa delmoment själva, att vi kompletterar searchprocessen med annonsering eller att vi bara agerar stöd i vissa delar. Dina behov och förutsättningar styr helt hur vi jobbar tillsammans. Nyckeln till en lyckad rekrytering är som alltid en tät dialog och ett nära samarbete med dig som kund.

Huvudverket rekrytering inom interim, ekonomi, besöksnäring och kommunikation. Hyr konsult idag!
Huvudverket referenser och partners. Rekrytering inom interim, ekonomi, besöksnäring & kommunikation. Hyr konsult hos Huvudverket!

Våra strategiska partners

Våra utvalda strategiska partners, professionella företag som stärker vår tjänst. Helt enkelt de bästa som vi lärt känna under åren och nu har oss nära. Partners som gör oss än mer kompletta.