Search - / rekryteringsprocess

Vår search och rekryteringsprocess är välbeprövad och träffsäker.

Utöver kandidatens utbildning, erfarenhet och kunskap ser vi även till att personlighet, värderingar och förväntningar matchar optimalt mellan kandidat och er som arbetsgivare. 

Vår process

1. Förfrågan

Efter inskickad förfrågan återkommer vi samma dag till er för att skapa kontakt. Vi bokar möte med er.

2. Behovsanalys

Möte hos er, uppdragsgivaren.
Framtagande av kravprofil för rollen.
Utarbetande av en tidsplan.
Avtal.

3. Förstudie

Vi kartlägger nuläge, bakgrund och framtid av roll och ert bolag. Förväntningar, värderingar, kultur, arbetsmoral, vision och varumärke beaktas också. Kravprofilen fastställs. Annonsen upprättas.

4. Annonsering

Publicering görs i alla Huvudverkets externa kanaler, sociala medier, hemsida, andra allmänna portaler för jobbsökande samt i våra egna nätverk.

5. Search

En sökning görs parallellt med annonsering i våra ständigt växande nätverk som idag består av närmare 20 000 kandidater. Vi är noggranna med att inte i onödan avslöja vilken kund vi söker för. Vår känsla att agera som kundens ambassadör är stark.

6. Intervjuer

Vi jobbar fram en bruttolista av kandidater som matchar kraven. En första intervju sker, följt av en strukturerad och kompetensbaserad djupintervju av ett urval kandidater. Vi väljer därefter ut tre till fyra kandidater som vi presenterar för er.

7. Presentation

Kandidatpresentation innehållande CV, sammanställning från djupintervju, lämplighetsbedömning och löneanspråk skickas till er. Därefter har vi tillsammans en genomgång och väljer ut de kandidater ni som kund vill träffa för intervju (oftast samtliga
presenterade kandidater). Huvudverket sköter administration och bokningar.

8. Slutgiltigt urval

Tillsammans med er väljer vi ut minst två slutkandidater som går vidare för ytterligare intervjuer samt
– Personlighetsanalys och tester om önskas
– Referenstagning
– Bakgrundskontroll
– Anställningsavtal
Rekryteringsprocessen är klar när anställningsavtalet är underskrivet. Huvudverkets uppdrag avslutas när kandidaten varit anställd garantitiden ut. Huvudverket genomför en kostnadsfri nyrekrytering om en kandidat mot förmodan inte uppfyller överenskomna kvalifikationer eller avtal inom garantitiden.

Uppföljning

Vi gör efter anställning löpande uppföljning med kandidat och er som kund, efter två, fyra och sex månader, så att ert samarbete fungerar som det ska.

Under hela processen har vi en löpande dialog och avstämningar med er. Vi finns som stöd och bollplank.

En rekryteringsprocess bygger på tillit och professionalitet och det gör vi vårt yttersta för att ni som kund ska uppleva.

Ja tack! Hjälp mig med rekryteringen.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.