Våra tjänster

Vi arbetar med strukturerad kompetensbaserad intervjuteknik. Studier, kunskaper och erfarenheter i kombination med personlighet samt attityd ger oss Huvudverkare och dig som uppdragsgivare full insikt i kandidatens potential.Vi situationsbaserar våra frågor.

”Hire for attitude and train for skill”

Vad gör oss unika?

Chefer & specialister i fokus

Vi rekryterar traditionellt med egen search och dessutom hyr vi ut konsulter. Chefer och specialister är vårt fokus. Vi erbjuder våra tjänster och knowhow till företag som söker matchande kandidater i olika positioner inom de Underverk som vi på Huvudverket representerar.

Kompetensbaserad intervjuteknik

Vi arbetar med strukturerad kompetensbaserad intervjuteknik. Studier, kunskaper och erfarenheter i kombination med personlighet samt attityd ger oss Huvudverkare och dig som uppdragsgivare full insikt i kandidatens potential.

Vi situationsbaserar våra frågor.

Anpassad rekryteringsprocess

Våra processer är tydliga, rättvisa och alltid anpassade i balans med uppdraget, dvs vilken tjänst som ska tillsättas. En del av våra uppdrag är 100% search och dessa publicerar vi inte.

Huvudverket rekrytering inom interim, ekonomi, besöksnäring & kommunikation. Hyr konsult hos Huvudverket. Kontakta oss.

Vi är modiga, samskapande och inkluderande.

Vi kommunicerar alltid rekryteringsuppdragets process med våra kandidater och vi tar aldrig referenser utan tillåtelse och det är bara vi och arbetsgivaren som vet vem som visat intresse för utlyst tjänst.

Processen

Analys

Möte hos kunden (helst)
Framtagande av kravprofil
Utarbetande av en tidsplan
Avtal

Förstudie

Vi gör en nuläges-, bakgrunds- och framtidsanalys. Uppfattning om arbetsmoral, kultur, värderingar och förväntningar. Varumärke! Fastställande av kravprofil från analysdelen. Kunden gör ett urval av 4-5 kompetenser från given lista från oss.

Search

Sökning i egna såväl som externa nätverk.
Publicering på vår hemsida.
Publicering på sociala medier.

Urval

En första bruttolista sammanställs. Genomgång med kunden av bruttolista. Ett urval från bruttolistan väljs ut för att kontaktas.

Intervjuer

Ett första samtal med kandidater för att fastställa intresse och löneanspråk. Djupintervjuer enligt kompetensbaserat intervjuförfarande med kandidater.

Urval

Vid chefsrekrytering är vi två rekryterare som gemensamt beslutar vilka kandidater som går vidare till presentation.

Presentation

Kandidatpresentation genom länk, innehållandes CV, personligt brev, dokumentation från vår djupintervju med lämplighetsbedömning och löneanspråk. Vi möter kunden och går igenom det översända underlaget, reder ut frågor och annat och kommer överens om vilka kunden vill träffa. (oftast är det samtliga presenterade kandidater). Vi bokar in intervjuer för träff hos kunden eller alternativ på vårt kontor

Slutligt urval

Återkoppling med både kandidat och kund efter deras möte. Tillsammans väljer vi vilka kandidater som går vidare till fler intervjuer, minst två slutkandidater. Personlighetsanalys genomförs och återkopplas på slutkandidater. Val av slutlig prefererad kandidat.
Referenstagning.
Bakgrundskontroll.
Anställningsavtal.

Avslut

Rekryteringsprocessen är klar när anställningsavtalet är underskrivet med vald kandidat. Vårat uppdrag avslutas när kandidaten varit anställd i sex månader.

Uppföljning och Avslut

Efter kandidaten varit på bolaget 6-8 veckor gör vi en första uppföljning med kandidat och kund. Efter totalt fem månader på plats gör vi en sista uppföljning.

Vårt uppdrag är avslutat efter kandidaten varit på plats i sex månader.

Huvudverket rekrytering inom interim, ekonomi, finans, besöksnäring & kommunikation. Hyr konsult hos Huvudverket. Kontakta oss.