Underverken

Sifferverket

Sifferverket, bildades för drygt 20 år sedan och är specialiserat på Search, rekrytering och konsultförmedling av specialister och chefer inom framförallt följande branscher:
Media, Detaljhandel, Finans och Besöksnäringen.
Vi representerar innovativa kandidater och talanger som vi ofta följt i karriären, under många år.

Sifferverket rekrytering inom interim, ekonomi, finans och bank. Hyr konsult idag hos Huvudverket!
Besöksverket rekrytering inom interim, besöksnäring, turism & resor. Hyr konsult hos Huvudverket.

Besöksverket

Vi Searchar, Rekryterar och hyr ut specialister och chefer inom Besöksnäringen. Vår unika kännedom om branschen i kombination av ett globalt & upparbetat nätverk, ger oss och våra kunder en stor fördel jämfört med andra aktörer i branschen. Vi erbjuder våra tjänster och branschkännedom för företag som söker matchande kandidater i olika positioner inom både hotell, restaurang, resor, rederier, destination, turism och upplevelsebranschen med flera.

Kommunikationsverket

Vi har lång erfarenhet inom kommunikationsbranschen och har arbetat med marknadsföring och kommunikation i olika yrkesroller. KV kom till som underverket år 2005, vi Searchar, Rekryterar och hyr ut roller, från säljare till specialister och chefer inom olika kommunikativa roller inklusive VD. Vi har ett starkt nätverk samt en förståelse för att finna rätt person till rätt plats. Kommunikation är ett omfattande område och ibland svårbegripligt, därför är vi speciellt noggranna i våra förstudier i samarbete kunden samt i urvalsprocessen kring våra kandidate

Kommunikationsverket rekrytering inom interim, kommunikation, marknadsföring & design. Hyr pr-konsult idag hos Huvudverket!
Interimsverket rekrytering inom interim, ekonomi, besöksnäring & kommunikation. Hyr konsult hos Huvudverket!

Interimsverket

Vi har en lång erfarenhet och därmed ett mycket väl upparbetat kontaktnät av interimskonsulter knutna till oss. Genom vårt väl inarbetade nätverk och stora antal av konsulter ( drygt 1500 personer) kan vi oftast presentera tillgängliga konsulter inom 1-2 dagar efter vi fått en förfrågan, utan någon kostnad för er som kund. Det är först när ni väljer att anlita en av de presenterade kandidaterna som vi tecknar ett konsultavtal med er.

Huvudverket kommunikationsverket sifferverket besoksverket interimsverket rekrytering inom interim ekonomi besoksnaring kommunikation

Huvudverket

Tanken på att det skulle finnas ett huvudverk föddes redan för 20 år sedan när Sifferverket bildades, då i samarbete med Bohmans Nätverk. Tanken var att Bohmans skulle agera som ett ”Huvudverk” och de existerande självständiga bolagen som då fanns var: Hyrverket, Modeverket, Hotell o Reseverket samt Sifferverket skulle kunna ingå som ”Underverk” till Bohmans Nätverk.
Mycket vatten har flutit under broarna sen dess och det var först för femton år senare som vi bildade AB-bolaget Huvudverket.

Idag fungerar Huvudverket som ett samlingsnamn för samtliga av våra underverk. Vi finner det mer naturligt och mer marknadsmässigt greppbart att jobba under ett bolags samlingsnamn samt att kunna dra fördelar av gemensamma kostnader och marknadsföring.
I sig själv innehåller Huvudverket ingen specialist know how utan det är underverket som står för det.

Huvudverket rekrytering inom interim, ekonomi, finans, besöksnäring & kommunikation. Hyr konsult hos Huvudverket!

1 Huvudverk - 4 Underverk

Välkommen in på fika så berättar vi mer!
Vi finns på Östermalm i Stockholm City.

Huvudverket rekrytering inom interim, ekonomi, finans, besöksnäring & kommunikation. Hyr konsult hos Huvudverket. Kontakta oss.