Konsult - / interimsprocess

Vi finner den bästa konsulten för ditt uppdrag. Snabbt!

Huvudverket har ett gediget kontaktnät som idag består av närmare 20 000 kandidater och konsulter. Vi kan därför matcha passande konsulter snabbt. Dessutom har Huvudverket en lång och gedigen erfaranhet av rekrytering och vet att processen bygger på tillit och professionalitet. Det gör vi vårt yttersta för att ni som kund ska uppleva.

Vår process

1. Efterfrågan

Efter inskickad förfrågan återkommer vi till er samma dag för att skapa kontakt.

2. Behovsanalys

Vi går igenom kravspecifikation och de viktigaste kompetenserna, kunskaperna och erfaranheterna som eftersöks för rollen.

3. Kravspecifikation

Vi som erfarna konsultchefer utökar kravspecifikationen ytterligare tillsammans med kunden, t ex företagskultur, värderingar och förväntningar.

4. Search

Huvudverket har ett gediget kontaktnät som idag består av närmare 20 000 kandidater och konsulter. Vi kan därför i de allra flesta fall matcha passande konsulter snabbt. Vi är noggranna med att inte i onödan avslöja vilken kund vi söker för. Vår känsla, att agera som kundens ambassadör är stark.

5. Urval

Vi väljer ut tillgängliga konsulter som matchar arbetsprofilen. Har vi inte arbetat med konsulten tidigare så intervjuar vi först personen för att säkerställa att de passar önskad profil.

6. Presentation

Vi presenterar två till fyra konsulter, beroende på utbud och efterfrågad roll. Vi anger i presentationen av konsulterna vårt timpris samt bokar intervju för er med de konsulter som ni väljer att träffa.

7. Slutgiltigt urval

Återkoppling med både kandidat och er görs snabbt efter respektive intervju. Detta för att inte tappa önskad konsult till annat uppdrag samt för att inte tappa tempo i processen.

8. Formalia

Vi ser alltid till att ha tagit två referenser för den konsult som ni väljer. Vi gör bakgrundskontroll på konsulten. Vi skriver avtal med konsulten samt med er som kund. Vi ser till att konsulten har försäkringar för uppdraget.

9. Uppföljning

Löpande under uppdraget följer vi upp både kund och konsult med en löpande dialog och avstämningar.  Detta för att säkerställa att båda parter tycker att samarbetet fungerar bra på ett önskvärt och långsiktigt sätt.

Vi finns med som stöd och bollplank hela vägen.

En konsultprocess bygger på tillit och professionalitet och det gör vi vårt yttersta för att ni som kund ska uppleva.

Ja tack! Hjälp mig med rekryteringen.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.