Komplett search- & rekryteringsprocess

Komplett search- & rekryteringsprocess
Pris: Beroende på roll

  • Genomlysning av nuläge och framtid
  • Kravprofil utarbetas i samarbete med kunden
  • Sök & urval & presentation
  • Avslut och uppföljning

 

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Komplett search- & rekryteringsprocess.

  • Sökning i egna såväl som externa nätverk.
  • Publicering på vår hemsida.
  • Publicering på sociala medier.

 

Analys
Möte hos kunden (helst)
Framtagande av kravprofil
Utarbetande av en tidsplan
Avtal

Förstudie
Vi gör en nuläges-, bakgrunds- och framtidsanalys. Uppfattning om arbetsmoral, kultur, värderingar och förväntningar. Varumärke! Fastställande av kravprofil från analysdelen. Kunden gör ett urval av 4-5 kompetenser från given lista från oss.

Search
Sökning i egna såväl som externa nätverk.
Publicering på vår hemsida.
Publicering på sociala medier.

Urval
En första bruttolista sammanställs. Genomgång med kunden av bruttolista. Ett urval från bruttolistan väljs ut för att kontaktas.

Intervjuer
Ett första samtal med kandidater för att fastställa intresse och löneanspråk. Djupintervjuer enligt kompetensbaserat intervjuförfarande med kandidater.

Urval
Vid chefsrekrytering är vi två rekryterare som gemensamt beslutar vilka kandidater som går vidare till presentation.

Presentation
Kandidatpresentation genom länk, innehållandes CV, personligt brev, dokumentation från vår djupintervju med lämplighetsbedömning och löneanspråk. Vi möter kunden och går igenom det översända underlaget, reder ut frågor och annat och kommer överens om vilka kunden vill träffa. (oftast är det samtliga presenterade kandidater). Vi bokar in intervjuer för träff hos kunden eller alternativ på vårt kontor.

Slutligt urval
Återkoppling med både kandidat och kund efter deras möte. Tillsammans väljer vi vilka kandidater som går vidare till fler intervjuer, minst två slutkandidater. Personlighetsanalys genomförs och återkopplas på slutkandidater. Val av slutlig prefererad kandidat.
Referenstagning.
Bakgrundskontroll.
Anställningsavtal.

Avslut
Rekryteringsprocessen är klar när anställningsavtalet är underskrivet med vald kandidat. Vårat uppdrag avslutas när kandidaten varit anställd i sex månader.

Uppföljning och Avslut
Efter kandidaten varit på bolaget 6-8 veckor gör vi en första uppföljning med kandidat och kund. Efter totalt fem månader på plats gör vi en sista uppföljning. Vårt uppdrag är avslutat efter kandidaten varit på plats i sex månader.