Framgångsanalys

Kartläggning av verksamhet – från 10 000kr

 • Komplett kartläggning
 • Utgår från 10 kritiska framgångsfaktorer
 • Identifiera nyckelområden
 • Åtgärdsplan för att nå målen
 • I samarbete med StigFram
Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

En framgångsanalys är en kartläggning på hur våra kunders verksamhet ser ut just nu.
Kartläggningen utgår ifrån de kritiska framgångsfaktorerna:
 • Affärsmannaskap
 • Kultur
 • Rekrytering
 • Employer branding
 • Ledarskap
 • Försäljning
 • Service
 • Målsättning
 • Mätning
 • Intern kommunikation

Genom denna kartläggning kan vi identifiera och tydliggöra de värderingar, beteenden, mål och nyckeltal som ska bidra till att nå framgång. Baserat på resultatet i en framgångsanalys gör vi sedan en åtgärdsplan.
Detta arbete utför vi tillsammans med vår samarbetspartner, StigFram.