Coaching

 • Karriärscoaching
 • Stöd i processer
 • Omställningar, support
 • Samtal
 • Övningar
Kategori:

Beskrivning

OM COACHING

För dig som arbetsgivare:
Vi avlastar och stärker er organisation genom olika typer av coaching för medarbetare på alla nivåer. Det kan gälla omställning, karriärcoaching eller olika behov av stödsamtal.

För dig i karriären;
Vill du vidare i karriären eller är du mellan jobb så erbjuder vi dig att genom individuellt anpassade upplägg göra ett intensivt arbete tillsammans med dig för att du ska finna och få ett nytt arbete igen och uppnå din fulla potential.

 • Samtalsstöd
  Vi skapar trygghet i företag och organisationer genom att chefer och anställda har en extern part att vända sig.

Det kan finnas behov av vägledande stöd i utmaningar som berör arbetsmiljön. Depression, ångest, utmattning eller andra typer av stressrelaterade besvär. Mobbing eller till exempel samarbetsproblem. Även i privatlivet kan det uppstå utmaningar som hindrar medarbetaren presterar som tänkt. Förebyggande åtgärder lönar sig inom hälsa

Samtalsstöd
Målet med samtalen är att stärka medarbetarens resurser och lösningsförmåga. Kartlägga möjliga vägar framåt för att bla hitta vägen framåt, förebygga ohälsa och negativ arbetspåverkan. Vårt utgår från kognitiv beteendeterapi och anpassar därutöver efter behov

 • Karriärstöd
  Vi erbjuder era medarbetare stöd och verktyg att utvecklas inom er organisation, det kan leda till att ni ökar era möjligheter att behålla värdefull kompetens.

Ny teknik skapar både nya affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen, samtidigt som nya krav ställs på medarbetares förändringsvilja och motivation att ställa om.

Det är viktigt för organisationer att behålla och utveckla nyckelkompetenser och att chefer även får stöd i denna process.

Karriär
Vi skapar tillsammans ett förslag på upplägg som brukar börja med nulägessamtal.
Därefter genomför vi ett inledande trepartssamtal.
Vi gör en kompetensinventering, personlighetstest (beställes extra). Vi kartlägger andras bild och går igenom livsbalans och intressen. Därefter tar vi fram ett mål och handlingsplan samt har ett avslutande trepartssamtal

 • Omställning

Organisationsförändringar, uppsägningar eller neddragningar kan leda till att man måste skiljas från medarbetare. Företag som expanderar och anställer kan samtidigt ha behov av att avveckla personal.
Vi erbjuder individuellt stöd direkt och vägledning för medarbetaren genom hela processen.

Omställning
Vi kartlägger vilka insatser som krävs och önskas för att personen ska kunna ta sig vidare i karriären. Vi skapar förtroende och blir ett stöd för medarbetaren som ibland går igenom en svår situation.
Upplägg syftar till att skapa struktur och tillhandahålla rätt verktyg för att så snabbt och effektivt som möjligt hitta den nya karriären.
Det kan bestå av kartläggning av nuläge och önskat läge. Analys och feedback på kompetens, förmåga och erfarenhet
Genomgång av motivation och drivkrafter, utveckling av CV, personligt brev, digital profil
Intervjuteknik och intervjuträning samt inventering av jobbsökarkanaler och nätverk

 • Jobbcoaching

Du som privatperson får tillgång till en egen jobbcoach som utgår från ditt behov och förutsättningar för att ni tillsammans ska hitta din nästa roll och arbetsgivare.
Coachen är en professionell expert som erbjuder vägledning och stöd för att hjälpa dig att nå dina arbetsrelaterade mål.

Jobbcoaching
Vi stödjer dig inom ett för dig individuellt anpassat program.
Vi utforskar gemensamt dina värderingar, dina styrkor och guidar dig i att hitta arbetsgivare och positioner där du kan uppnå din fulla potential
Du kan behöva uppdatera ditt CV/personliga brev, inventera ditt nätverk och jobbsökarkanaler, förbereda dig inför anställningsintervjuer, hur man hittar och tar kontakt med arbetsgivare mm

För vidare information kontakta Marita Oelker på tel 070/829 33 18 alt via mail: marita.oelker@huvudverket.eu

Hjärtligt välkommen!