Coaching

Med Marita Oelker
Coaching för ledare:
– Coachande handledning
– Stödsamtal/terapi
– Omställning

Coaching för medarbetare:
– Stödsamtal/coaching
– Karriärstöd

Coaching för privatpersoner:
– Jobb & karriärcoaching
– Livscoaching
Kategori:

Beskrivning

Vad är Kognitiv terapi?

Kognitiv terapi är en psykoterapeutisk huvudriktning som startade bland psykiatrer och
psykologer i USA under 1970-talet. Det är en behandling som utgår från tänkandet och
förmågan till reflexion.

En grundläggande princip:
Försöka förändra tänkandet så att det blir mindre begränsande och självundertryckande
och mer självutvecklande, nyanserat och förnuft betonat.

Hur gör man det?
Terapeuten och patienten väljer tillsammans ut ett par situationer som brukar medföra
exempelvis ångest, vrede eller nedstämdhet.
Man går grundligt igenom situationen så att de tankar som uppstår i den aktuella situationen
blir tydliga. Ofta rör det sig om så kallade negativa automatiska tankar, det vill säga tankar
som uppkommer snabbt och utan att man själv är medveten om dem. Till exempel:
”Han tycker inte om mig”, ”Jag verkar dum”, ”Jag förstår det inte”.
Det är sådana tankar som bidrar till att skapa, förvärra och bibehålla de påfrestande
känslorna.

Nästa steg i terapin är att öva sig i att bilda så kallade alternativa tankar, det vill säga tankar
som är mer realistiska och i högre grad stödjer och uppmuntrar personen själv samt bidrar till
att man kan se mer nyanserat på sig själv, på andra och på hela situationen. De alternativa
tankarnas innehåll är olika från person till person. Det kan till exempel vara:
”Jag är tillräckligt bra”, ”Det kan finnas många anledningar till att han är på dåligt humör”, ”En del av det där
klarar jag av”. När man kan tänka sådana alternativa tankar minskar det känslomässiga
obehaget och situationer som annars upplevs som hotfulla upplevs som mer neutrala. Man
blir säkrare. På så vis får man mer mod att utsätta sig för sådana situationer som brukar vålla
problem.

Det finns en rad andra metoder och tekniker som terapeuten presenterar under terapin.
Deras användbarhet för patienten diskuteras och patienten försöker använda dem för att
förstå och bearbeta sina problem.

En kognitiv behandling innebär att patienten vid varje session får en hemuppgift. Patienten
och terapeuten utarbetar tillsammans några övningar som oftast innebär att utsätta sig för
något som vållar obehag och att då exempelvis registrera och kartlägga sitt eget tänkande
och försöka förändra det.

För behandlingens effekt är det mycket viktigt att patienten försöker göra hemuppgiften.
Patienten är emellertid välkommen att diskutera hemuppgiftens karaktär med terapeuten så
att övningarna varken blir för lätta eller för svåra utan innebär en utveckling i rätt riktning. I
kognitiv terapi försöker terapeuten förklara metoderna så bra för patienten att han/hon förstår
tanken bakom dem och i allt högre grad kan ge sig själv lämpliga uppgifter.

 

Kontakta mig

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.