Buffé av tjänster

Skräddarsydda Search & Rekryterings "paket"

Vi kan erbjuda er att köpa delar av vår process som en lite enklare och en mer skräddarsydd variant av vår kompletta process. Tillsammans definierar vi upp search- och rekryteringsprocessen och de delar du behöver hjälp med. Det innebär att du som kund kanske väljer att göra vissa delmoment själv, att vi kompletterar search- och rekryteringsprocessen med annonsering eller att vi bara agerar stöd i vissa delar. Dina behov och förutsättningar styr helt hur vi jobbar tillsammans. Nyckeln till en lyckad search och rekrytering är som alltid en tät dialog och ett nära samarbete med dig som kund.